แฟชั่นเครือข่ายสังคม

Written by admin on พฤศจิกายน 23, 2009 140 views

????????? หลายปีก่อนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต และรู้จักโปรแกรมประเภทไออาร์ซี (IRC = Internet Relay Chat) ที่ช่วยในการสนทนาผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์กับเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน โปรแกรมเอ็มไออาร์ซี (MIRC) และพีไออาร์ซี (PIRC) ได้รับความนิยมสูงที่สุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นแชมป์ที่ผู้ใช้เลือกใช้บริการมากที่สุด แต่เวลาผ่านไปไม่กี่ปีแชมป์ก็ต้องถูกโค่นด้วยโปรแกรมประเภทแมซเซนเจอร์อย่างโปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (MSN) หรือโปรแกรมย้าฮู้แมซเซนเจอร์ (Yahoo Messenger) เพราะแมซเซนเจอร์มีระบบอีเมลที่สามารถส่งข้อความให้ผู้รับเปิดได้ในเวลาที่สะดวก สามารถสนทนากับเพื่อนที่มีตัวตนน่าเชื่อถือกว่า เป็นที่นิยมกว่า และแสดงสถานะการใช้งานของผองเพื่อนได้เช่นเดียวกับโปรแกรมไอซีคิว (ICQ)

????????? ถ้าเดินเข้าร้านบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก็จะเห็นเยาวชน หรือนักศึกษาแบ่งกันเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เล่นเกมออนไลน์ และกลุ่มเปิดเว็บไซต์ แล้วเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคม คือ Hi5.com ความสามารถที่โดดเด่นของเว็บไซต์นี้ได้แก่ การฝากข้อความ ภาพถ่าย หรือแฟ้มดิจิทอลใดใดถึงเพื่อนได้ง่าย มีพื้นที่เก็บภาพให้เพื่อนได้เข้าไปชื่นชม สร้างเว็บบอร์ดตามกลุ่มที่สนใจ และเป็นบล็อกให้ขีดเขียนเรียกว่าสมุดบันทึกให้เพื่อนเข้ามาอ่านได้สะดวก

????????? แฟชั่นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายเพื่อน หากมีคนแปลกหน้าเข้ามาขอเป็นเพื่อนมากเท่าใดก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าได้รับความนิยมสูง จำนวนเพื่อนอาจมาจากการเข้าทักทายตามโฮมเพจของเพื่อนเก่า แล้วมีเพื่อนของเพื่อนเก่าที่อยากมีเพื่อนใหม่ก็จะขอเป็นเพื่อนกับเรา เพราะการมีเพื่อนมากมักทำให้มนุษย์มีความสุข ต้องคอยตอบสนองต่อเพื่อนแต่ละคนที่ติดต่อเข้ามาในเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป หากสนิทกันมากขึ้นก็จะชวนกันไปคุยในเอ็มเอสเอ็น แต่ถ้าการมีเพื่อนมากจนรู้สึกสูญเสียความเป็นส่วนตัว ดังคำว่ามากคนก็มากความ และการมีเพื่อนใน Hi5.com มากเกินไปก่อให้รู้สึกว่าไม่ได้อะไรตามที่คาดหวังก็อาจมีสักวันหนึ่งที่ต้องหันกลับไปหาความจริง เพราะยังมีเพื่อน แฟน กิ๊ก ลูก งาน และบุพการีที่รออยู่ รอให้ไปสานสัมพันธ์ ให้เวลา ทุ่มเท และสร้างเครือข่ายนั้นให้มั่นคงยั่งยืนกว่าความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริง ถ้าจะมีความสัมพันธ์กับใครต่อใครในโลกเสมือนจริงก็ขอให้คำนึงถึงความพอดีพอประมาณเป็นที่ตั้งก็น่าจะเหมาะสม

ที่มา : ThaiAll.com

Tags: ,
Subscribe to my RSS feed