ปัจจัยที่เกี่ยวกับ Adsense

Written by admin on พฤศจิกายน 19, 2009 123 views

????????? กระบวนการทางธุรกิจมีกลไกที่ยืดหยุ่นไม่หยุดนิ่งและไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว ความสำคัญของพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ผู้ซื้อพบสินค้าของผู้ผลิตมีบทบาทเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สินค้าในระบบการค้าปกติมักมีพ่อค้าคนกลาง เช่น สินค้าทางการเกษตรที่ผู้ผลิตปลูกพืชแล้วนำไปขายในตลาดค้าส่ง แล้วพ่อค้าคนกลางก็ซื้อสินค้าในราคาถูกจำหน่ายให้ผู้ซื้อในราคาสูงและมีรายได้จากส่วนต่างของราคา ปัจจุบันผู้ผลิตพยายามหาช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ซื้อโดยตรง เพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ส่วนผู้ซื้อเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและกำลังซื้อตามความเจริญทางวัตถุ คนทำงานแลกกับเงินมีเพิ่มขึ้นและชดเชยความเหนื่อยล้าด้วยการซื้อสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่แลกเปลี่ยนมาด้วยเงินตรา ยิ่งมีรายได้สูงก็ยิ่งมองหาสินค้าคุณภาพสูง ตีค่าวัตถุด้วยราคา และรูปลักษณ์ภายนอก จึงเกิดการแข่งขันโฆษณาสินค้าให้ถึงกลุ่มลูกค้าและวัดความสำเร็จจากการค้าด้วยยอดขาย

????????? แอดเซนต์ (Adsense) คือ บริการที่บริษัทกูเกิ้ลรับโฆษณาสินค้าให้แก่ผู้ผลิตหรือผู้ขายที่ต้องการนำโฆษณาไปนำเสนอในเว็บไซต์สมาชิกของบริษัทกูเกิ้ล ซึ่งสมาชิกในที่นี้หมายถึงเจ้าของเว็บไซต์ที่สมัครขอรับโฆษณาไปวางในเว็บเพจที่ตนพัฒนาขึ้นเพื่อหารายได้จากเว็บไซต์ของตน หากมีผู้ใช้สนใจคำโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์สมาชิกแล้วใช้เมาส์คลิ๊ก (Mouse Click) เลือกเว็บไซต์ตามคำโฆษณา เจ้าของคำโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าก็ต้องจ่ายเงินให้บริษัทกูเกิ้ลและถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่เว็บไซต์สมาชิกต่อไป

????????? จำนวนครั้งที่ใช้เมาส์คลิ๊กคำโฆษณาบนเว็บไซต์สมาชิกที่มีผู้ใช้ขาประจำมักมีความถี่ในการคลิ๊กลดลงในแต่ละเดือน เพราะธรรมชาติของผู้ใช้ขาประจำมักไม่ตื่นตาตื่นใจกับคำโฆษณาในตำแหน่งเดิมที่พบเห็นเป็นประจำ ดังนั้นเว็บไซต์มีรายได้ไม่ลดลงจากแอดเซนต์มักมีผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจร เช่น เว็บไซต์ข่าวที่ปรับข้อมูลทุกวัน หรือเว็บบอร์ดที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่แอดเซนต์ได้พัฒนาระบบนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับเนื้อหาในเว็บเพจ จึงเสนอคำโฆษณาที่อาจตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากกว่าเนื้อหาในเว็บเพจ ดังนั้นเว็บไซต์ที่ขายสินค้ามักไม่นิยมหารายได้จากแอดเซนต์ เพราะคงไม่สมเหตุสมผลที่จะปล่อยให้มีการโฆษณาสินค้าของคู่แข่งมาอยู่ในเว็บเพจของตน เปรียบเสมือนการชักศึกเข้าบ้านที่อาจทำให้ยอดขายของตนตกลงได้

Tags: ,
Subscribe to my RSS feed