การแสดงตนผ่าน Google Maps

Written by admin on พฤศจิกายน 19, 2009 155 views

?????????? แผนที่โลกแบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม ช่วยให้สามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนบนโลกผ่านบริการของกูเกิลแมพ (Google Map) บางองค์กรใช้ภาพถ่ายที่ได้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความสะดวกของการเดินทางในบ้านจัดสรร นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบการวางแผนก่อสร้าง หรือบริษัทบางแห่งใช้กูเกิลแมพแสดงที่ตั้งของบริษัทด้วยภาพถ่ายจากสถานที่จริง ในส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถเปิดดูแผนที่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบเส้นทาง

?????????? การเปิดให้ผู้ใช้เข้าไปมีส่วนเขียนคำอธิบาย ทำให้กูเกิลแมพมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และเส้นทางการเดินทาง ช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้ตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปมีส่วนทำให้ระบบสืบค้นสถานที่และแสดงเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำผลการสืบค้นไปแสดงในเว็บเพจของตน เช่น การแนะนำสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน นำเสนอที่ตั้งโบราณสถาน หรือแสดงที่ตั้งบ้านแสนรักของผู้พัฒนา

?????????? มีข่าวการพัฒนากูเกิลแมพไปอีกขั้น ด้วยการนำระบบระบุพิกัด (GPS = Global Positioning System) มาใช้ร่วมกับกูเกิลแมพให้ผู้ใช้แสดงตำแหน่งที่อยู่ของตนในแผนที่ของกูเกิล เป็นการแสดงที่อยู่ปัจจุบันให้เพื่อนในกลุ่มรู้ตำแหน่งของตน ช่วยให้ง่ายในการนัดหมาย และติดตามตัวกันได้ หลายท่านที่ยังศึกษาไม่ละเอียดอาจเกรงไปว่าการแสดงที่อยู่ของเราอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล แต่บริการนี้จำเป็นต้องลงทะเบียน เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ และรักษาความเป็นส่วนตัวในกลุ่ม หากผู้ใช้ไม่อนุญาตคนทั่วไปจะไม่สามารถเห็นข้อมูลนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมใดเพื่อเป็นการเรียนรู้ในขณะที่เรายังมีโอกาส และไม่เป็นผลลบต่อตนเอง แล้วนำประสบการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนรอบข้าง เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก น่าจะเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ที่ยังนิยมการบริโภคข้อมูลข่าวสาร แล้วนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์

No tags for this post.
Subscribe to my RSS feed